Експерти на АДФИ изнесоха лекция в УНСС на тема „Функции, правомощия и отговорности на АДФИ“

Експерти на АДФИ изнесоха лекция в УНСС на тема „Функции, правомощия и отговорности на АДФИ“

19 Ноември 2019

На 21 ноември двама експерти на Агенцията за държавна финансова инспекция изнесоха лекция на тема „Функции, правомощия и отговорности на АДФИ“ пред студенти от четвърти курс на специалност „Финансов контрол“ в Университета за национално и световно стопанство.

Мерал Каменова, началник отдел в дирекция „Правна“ и Виктор Георгиев, главен финансов инспектор в АДФИ представиха на студентите структурата, функциите, статута, правомощията и компетентностите, обхвата на дейност и мисията на АДФИ.

Бяха дадени конкретни примери от практиката на финансовите инспектори и юристите на агенцията, а така също и моделите на взаимодействие и сътрудничество между различните държавни органи и администрации. Интерес предизвикаха психологията на проверяваните лица и поведенческите модели и реакции при установяване на нарушения. Студентите имаха възможност да се запознаят с динамиката и разнообразното естество на работата на АДФИ.

Лекторите запознаха бъдещите професионалисти с възможностите практики и стаж в агенцията.

Лекцията е част от инициативите, свързани с изпълнение на рамковото споразумение за сътрудничество межди АДФИ и катедра „Финансов контрол“ към Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Двете институции обединяват усилия с цел подготовка на висококвалифицирани кадри за работа в областта на финансовия контрол.