За трети път АДФИ стана домакин на инициативата Мениджър за един ден

За трети път АДФИ стана домакин на инициативата Мениджър за един ден

08 Ноември 2019

За трета година Агенцията за държавна финансова инспекция се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България за насърчаване на младите хора „Мениджър за един ден“.

В рамките на деня Нелина Дончева от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ в Благоевград и Донна Недева, студент по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се запознаха с ръководството, структурата, дейността и спецификата на работата на АДФИ.

Донна и Нелина се потопиха изцяло в работата и отговорностите на директорите на дирекция „Правна“ и на дирекция „Инспекционна дейност“. Работният им ден беше изпълнен със срещи и реални казуси от работата на специализираната администрация на агенцията. Имаха възможност да се запознаят с екипите на двете дирекции, да демонстрират своите умения и да обсъдят своите идеи и впечатления от работата на агенцията.
Двете споделиха, че този ден ще има определяща роля за бъдещото им професионално развитие и ще им помогне при вземането на важни решения.
За трета година АДФИ подкрепя младите хора по пътя на кариерното им ориентиране.