ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 141 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ

10 Октомври 2019

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключи 141 финансови инспекции през третото тримесечие на 2019 година.

В периода юли – септември са проверени 333 обществени поръчки. Общата им стойност е 667 899 677 лв. и е с около 50% по-висока от тази за предходното тримесечие.

Инспектирани са 1066 договора на стойност 283 743 858 лв.

По време на финансовите проверки са констатирани 23 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки. Наблюдава се спад в сравнение с предходния отчетен период, когато броят им е бил 28.

Сходна е тенденцията при установените от финансовите инспектори нецелево разходвани средства. Общата им стойност през третото тримесечие на годината е 477 045 лв., а в периода април-юни е била 631 551 лв.

По време на инспекциите са възстановени 204 499 лв. нецелево разходвани средства, което е близо три пъти повече от възстановените от АДФИ в предходния период.

За установените през тримесечието нарушения са съставени 9 акта за начет и 345 акта за установяване на административни нарушения.

По време на финансовите инспекции са открити 33 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция.

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете тук: https://www.adfi.minfin.bg/bg/18