АДФИ посрещна финансови инспектори от Република Северна Македония

АДФИ посрещна финансови инспектори от Република Северна Македония

27 Септември 2019

В периода 25-27 септември Агенцията за държавна финансова инспекция беше домакин на проучвателно посещение за укрепване капацитета на финансовата инспекция в публичния сектор, организирано по линия на проект на Министерството на финансите на Република Северна Македония към Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия.

Основната цел на визитата беше да се опознае функционалния модел на финансовата инспекция в България, да се улесни обмена на добри практики и да се установят трайни партньорства.

По време на визитата експертите от АДФИ  разясниха основните аспекти от дейността на финансовата инспекция в България. Във фокуса попаднаха структурата и основните приоритети в работата на агенцията. Обсъдиха се теми, свързани със спазване на законодателството при разходване на публични средства, контролът на дейността в областта на обществените поръчки, последващите мерки, вътрешните правила при извършване на финансовите инспекции и много други.

Визитата даде възможност за провеждане на множество дискусии, обсъждане на реални казуси и решения. Тя се превърна в предпоставка за установяване на трайно партньорство и взаимодействие, което да подпомогне публичните администрации на Република Северна Македония по отношение на сближаването, прилагането и спазването на законодателството на Европейския съюз.