Агенцията за държавна финансова инспекция сключи споразумение за сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство

Агенцията за държавна финансова инспекция сключи споразумение за сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство

01 Август 2019

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и катедра „Финансов контрол“ към Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) обединяват усилия за изграждане на нови модели на взаимодействие между висшето образование и държавната администрация. Двете институции сключиха споразумение за сътрудничество, чиято цел е както подготовката на висококвалифицирани кадри за работа в областта на финансовия контрол, така и постоянното повишаване на квалификацията на работещите в АДФИ служители.

АДФИ и УНСС ще разработват съвместно стажантски програми, ще инициират работни срещи, съвещания, обучения, форуми и семинари. Ще осъществяват постоянен обмен на добри практики и подготовка на нови стратегии за мотивиране и привличане на висококвалифицирани млади хора. Експертите на агенцията ще участват като ментори и лектори, ще имат активна роля при изготвяне на нови учебни планове, програми и др.

Основната цел на инициативата е установяване на трайно партньорство между науката, образованието и държавната администрация.