ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 91 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ

10 Юли 2019

През второто тримесечие на 2019 година Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключи 91 финансови инспекции.

В периода април – юни инспекторите на АДФИ повериха 1179 договора на обща стойност 80 820 822 лв., което е значително повече от предходното тримесечие, когато броят на проверените договори е бил 592.

През второто тримесечие на годината бяха извършени проверки на 282 обществени поръчки на обща стойност 300 755 136 лв.

При инспекциите са установени 28 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки. По този показател АДФИ отчита намаление в сравнение с предходния отчетен период на 2019 г. (януари – март), когато броят им e бил 41.

За констатираните през тримесечието нарушения  са съставени 12 акта за начет и 160 акта за установяване на административни нарушения, като това е спад в сравнение с предходното тримесечието, когато броят на издадените актове за начет е бил 40.

По време на финансовите инспекции са идентифицирани 5 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция.

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете тук: http://www.adfi.minfin.bg/bg/18