Министерският съвет прие отчета на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2006 година

10 Май 2007

Министерският съвет прие отчета на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2006 година. В отчета са представени основни отчетни показатели от дейността на АДФИ и изготвените изводи от инспекционната дейност.

Пълният текст на доклада и диаграми с данните към него са публикувани в раздел "Отчети и доклади".