АДФИ отбеляза професионалния си празник със студенти в областта на финансовия контрол

19 Юни 2019

Агенцията за държавна финансова инспекция отбеляза професионалния празник на финансовия инспектор – 19 юни със среща между преподаватели, настоящи и бъдещи професионалисти в сферата на финансовия контрол.

Тази година се навършват 118 години от утвърждаването на Закона за инспекцията, упражнявана от Министерството на финансите. Той е приет с Указ № 114 на княз Фердинанд I и поставя основите и принципите на професията „финансов инспектор“.

АДФИ отбеляза празника си със среща между преподаватели и студенти от Университета за национално и световно стопанство, Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Икономически университет – Варна и експерти на агенцията. По време на събитието беше представена системата от контролни органи в публичния сектор, ролята на АДФИ за контрола над ефективното разходване на средства в публичния сектор и възможностите за работа и кариерно развитие на младежи в АДФИ. Бяха обсъдени предизвикателствата и перспективите пред финансовия контрол, възможността за съвместни проекти и инициативи, които да подпомогнат обучението и възможността то да се обвърже с практическия опит на вече работещите финансови инспектори.

Срещата се превърна в оживена дискусия и платформа за предложения и идеи за бъдещи съвмести проекти и инициативи, които да подпомогнат процеса на подготовка на бъдещите професионалисти, решили да обвържат професионалния си път с финансовия контрол.