АДФИ приключи проект по ОП „Добро управление“

АДФИ приключи проект по ОП „Добро управление“

03 Юни 2019

                                    

Агенцията за държавна финансова инспекция успешно приключи изпълнението на проект по Оперативна програма „Добро управление“ – „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В проекта се включиха 137 експерта от специализираната администрация на АДФИ, които преминаха през обучение, насочено към установяване и превенция на специфични рискове от злоупотреби, нарушения и измами. Във фокуса на темите и дискусиите попаднаха въпроси, свързани с използването на публични средства и реализирането на инфраструктурни проекти, рисковете за злоупотребите при инфраструктурните проекти, инструментите за оценка на рискови фирми и организации извършващи закононарушения, в т.ч. злоупотреби и/или измами, при разходването на публични средства и реализиране на инфраструктурни проекти от национално и регионално значение. Бяха представени и добри практики в разследвания на измами с публични средства при Европейско финансиране и се предложиха модели за идентифициране на закононарушения, в т.ч. злоупотреби и измами, при разходването на публични средства и реализиране на инфраструктурни проекти от национално и регионално значение.

Проектът, който стартира миналата година, има за цел постигане на  висок професионализъм, повишаване на квалификацията и оптимизиране на административната ефективност на АДФИ.