АДФИ засади гора за по-чисто бъдеще

АДФИ засади гора за по-чисто бъдеще

19 Април 2019

  • За производството на 9 000 листа хартия се унищожава едно дърво.
  • Около 324 литра вода се използват за производството на 1 кг. хартия.
  • Всяка година официално над 350 милиона тонер касети се изхвърлят на сметищата.
  • Колко обезлесяване води до намалено биоразнообразие на екосистемите? Вследствие на това всяка година изчезват растителни и животински видове.

По данни на WWF

Тeзи стряскащи въпроси и статистика ни провокираха да търсим решения и алтернативи на хартията. Една от ефективните мерки е преустановяването на хартиения обмен на документи в българската администрация. От първи ноември миналата година повече от 700 централни, областни и общински структури преминаха към изцяло електронен документооборот помежду си.

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е модерна и активно работеща администрация, която въведе електронен документооборот и ежедневно се стреми да минимизира употребата на хартия в дейността си, но това, само по себе си не е достатъчно. Нанесените щети през годините са факт, срещу който трябва да се изправим и да правим опити да поправим.

Желанието ни да дадем своя принос и да подпомогнем възстановяването на българските гори и биоразнообразието в тях, за да подобрим състоянието на околната среда ни подтикна към инициативата „Нова гора за по-чисто бъдеще на нашите деца“.

Под това мото на 19 април, няколко дни преди Международния ден на Земята – 22 април, доброволци от АДФИ засадиха 300 фиданки бял бор в Природен парк „Витоша“. Новозасадените дървета са своеобразно начало на усилията на агенцията за запазване на българските гори и биоразнообразието в тях, защото вярваме, че подобряването на околната среда е мисия и отговорност на всеки един от нас и АДФИ даде и ще продължава да дава своя принос за осигуряване на по-чиста среда за бъдещите поколения.