АДФИ ПРИКЛЮЧИ 95 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

10 Април 2019

През първото тримесечие на 2019 г. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключи 95 финансови инспекции.

Инспектирани са 333 обществени поръчки на обща стойност 180 494 619 лв. и 592 договора в размер на 853 487 107 лв. Стойността на договорите е значително по-висока от тази на предходното тримесечие – 286 130 606 лв.

При инспекциите са установени 41 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на обща стойност 8 419 610 лв. По този показател АДФИ отчита спад в сравнение с последното тримесечие на 2018 г., когато случаите са 52 на стойност 11 005 813 лв.

През първите три месеца на 2019 г. финансовите инспектори са установили 666 879 лв. нецелево разходвани средства. Намаляването спрямо предходния отчетен период е със 791 807 лв.

За констатираните през тримесечието нарушения са съставени 30 акта за начет и 183 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Наблюдава се намаляване  на АУАН в сравнение с предходното тримесечие, когато броят им е 274.

По време на проверките финансовите инспектори са идентифицирали 40 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция.

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете тук: www.adfi.minfin.bg/bg/18