Второ национално съвещание на финансовите инспектори от АДФИ.

04 Юли 2007

На 28-29 юни 2007 г. в гр.София се проведе второ тримесечно национално съвещание на финансовите инспектори от АДФИ. Основна тема беше „Имуществената отговорност по Закона за държавна финансова инспекция" с гост-лектор проф. д-р Иван Стоянов. На съвещанието бяха разисквани правната същност на акта за начет, практическото установяване и доказване на предпоставките за реализиране на имуществена отговорност за причинени вреди, типови модели на акт за начет и процедура по изготвянето и документиране на констатациите в него, както и най-често установяваните недостатъци при съставени актове. За представяне на добрата практика финансови инспектори от агенцията презентираха на своите колеги интересни случаи за търсене на имуществена отговорност за причинени вреди.