АДФИ получи благодарствено писмо от НСОРБ

29 Октомври 2018

Агенцията за държавна финансова инспекция получи признание и благодарност за оказана подкрепа по време на семинар, организиран от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), по време на който се включиха повече от 50 вътрешни одитори и финансови контрольори от 33 общини, които дискутираха въпроси и проблеми, свързани с осъществяване на вътрешния контрол и одит в общинските администрации, второстепенните разпоредители с бюджет и общинските търговски дружества.

Семинарът беше на тема „Актуални въпроси, свързани с финансовото управление, контрол и вътрешния одит в общините“ и се проведе на 18 и 19 октомври.