АДФИ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА ПРОУЧВАТЕЛНА МИСИЯ НА ОИСР

19 Октомври 2018

На 18 октомври 2018 г. експерти на Агенцията на държавна финансова инспекция участваха в първата проучвателна мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитиe (ОИСР), свързана с изпълнение на проект „Модернизиране на рамката на управление на държавните предприятия в съответствие с добрите практики“.

Проектът беше стартиран от Министерството на финансите по Програма на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи и е във връзка с изпълнение на поетите ангажименти за присъединяване на България към валутния механизъм ERM II, известен като чакалнята за Еврозоната, и към Банковия съюз. Изпълнител на проекта е ОИСР, а целта на проучвателната мисия е подготовка на предварителен проект на анализ на държавните предприятия.

По време на срещата експертите на АДФИ представиха дейността и работата на агенцията.