АДФИ БЕШЕ ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ЕКПЕРТИ НА АДФИ, ДЛАФ И АФКОС

17 Октомври 2018

На 17 октомври 2018 г. в Агенцията за държавна финансова инспекция се проведе работна среща със служители на Румънската структура за борба с измамите и защита на финансовите интереси на Европейския съюз – ДЛАФ и дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" към Министерството на вътрешните работи на Република България – АФКОС.

Срещата се проведе по инициатива на АФКОС в рамките на Европейската програма за обмен на правоприлагащи служители през 2018 г. – CEPOL/CEP 2018.

По време на визитата експертите от АДФИ  разясниха структурата, работата и основните приоритети на агенцията.  Обсъдиха се въпроси и конкретни казуси, свързани с обхвата на дейността на АДФИ и защитата на публичните финанси, както на национално, така и на общоевропейско ниво.