ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 131 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ

10 Октомври 2018

 

През третото тримесечие на 2018 г. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключи 131 финансови инспекции.

В периода юли – септември финансовите инспектори на АДФИ провериха 372 обществени поръчки, което е с 43,6% повече от предходното тримесечие. Общата стойност на обществените поръчки е 268 406 469 лв.

Проверените договори през този период са 2 402, което е 60,3% повече от предишното тримесечие. При инспекциите се констатираха 40 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 6 921 088 лв.

За констатираните през тримесечието нарушения са съставени 4 акта за начет и 231 акта за установяване на административни нарушения, свързани с прилагане на Закона за публичните финанси, Закона за обществените поръчки, Закона за счетоводството, Закона за държавната финансова инспекция и др.

Финансовите инспектори идентифицираха 25 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция или с 56% по-малко от предходното, което е показателно за подобряване на финансовата и бюджетната дисциплина в областта на обществените поръчки. 

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете тук: http://www.adfi.minfin.bg/bg/18