Обсъждане на бъдещото сътрудничество със СИГМА

06 Юли 2007

На 06.07.2007 г. се състоя среща на г-н Юп Вролик - представител на СИГМА и г-жа Гинка Драганинска - директор АДФИ за обсъждане на бъдещото сътрудничество между СИГМА и Агенцията. Основна дискутирана тема беше възможностите за предоставяне на експертна помощ от страна на СИГМА при организиране на обучения по разкриване и предотвратяване на измами и нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и контрол на обществените поръчки.