Трето национално съвещание на финансовите инспектори от АДФИ

Трето национално съвещание на финансовите инспектори от АДФИ

08 Октомври 2007

На 04-05 октомври 2007 г. в гр. Кюстендил се проведе трето тримесечно национално съвещание на АДФИ. В рамките на съвещанието се осъществи среща на финансовите инспектори със заместник-министъра на финансите Атанас Кънчев, на която се дискутираха въпроси, свързани с дейността на Агенцията. Като гост-лектор беше поканен доц.д-р Методи Марков - преподавател в Софийския университет, който разгледа новите моменти в правната уредба на обществените поръчки. Своята дейност за първата половина на 2007 година презентираха дирекциите „Организация и извършване на инспекционната дейност" и „Вътрешна финансова инспекция". Съществен момент беше и представянето на Наръчник за осъществяване на контрол по изпълнение на ЗОП, ППЗОП и НВМОП, изготвен от дирекция „Правна" в АДФИ.