АДФИ ПРИКЛЮЧИ 116 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

08 Януари 2021

През последното тримесечие на 2020 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 116 финансови инспекции, като броят им е нараснал с 20% в сравнение с  предходния отчетен период.

От  октомври до декември 2020 г. са проверени 546 обществени поръчки на обща стойност 333 408 674 лв. По този показател АДФИ отбелязва почти двоен ръст в сравнение с периода от юли до септември, когато са проверени 261 обществени поръчки в размер на 156 683 214 лв.

Аналогична е и тенденцията по отношение на инспектираните договори. През четвъртото тримесечие са проверени 1 393 на стойност 232 864 954 лв., а за периода юли-септември - 567 договора за 206 604 538 лв.

По време на финансовите инспекции са съставени 316 актове за установяване на административно нарушение (АУАН). И по този показател АДФИ отбелязва ръст в сравнение с предходното тримесечие, когато са съставени 200 АУАН-а.

Констатираните нецелево разходвани средства са на обща стойност 287 065 лв., което е с 30% по-малко в сравнение с предходния период.

 

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете Тук.