Всеки гражданин, който желае да получи достъп до конкретен доклад от финансова инспекция, може да го направи по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Национален съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет - адрес: гр. София 1194, бул. "Дондуков" №1

 

Всеки гражданин, разполагащ с данни за нарушения, може да подаде писмен сигнал, който да бъде проверен от контролните органи на агенцията.