Във връзка с въвеждане на Международен номер на банковата сметка на АДФИ - IBAN ви уведомяваме, че:

Транзитна сметка * на АДФИ

банка БНБ - централно управление

IBAN BG94 BNBG 9661 3100 1006 01

BIC BNBGBGSD

* по тази сметка се превеждат и сумите по издадени наказателни постановления

Булстат на АДФИ - 175 076 479