АДФИ подготвя професионалния си празник

09 Март 2018

    С решение на правителството от 2017 г. 19 юни е обявен за професионален празник на финансовия инспектор. На тази дата през 1901 г. с указ на княз Фердинанд I е утвърден Законът за инспекцията, упражнявана от Министерството на финансите и се  поставя началото на професията „финансов инспектор“. През 1879 г. в България се поставят основите на финансово-икономическият контрол заедно със създаването на Министерството на финансите.

   Във връзка с подготовката на професионалния празник на финансовия инспектор отправяме призив към всички, чийто професионален път е свързан с Агенцията за държавна финансова инспекция/Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол или които разполагат с имена и координати на бивши служители на агенцията, да се свържат с отдел "Информационно обслужване и комуникация" на тел.: +359 2 9859 5121 или на email: [email protected].

   Нека всички заедно да отбележим 117-ата годишнина от утвърждаването на Закона за инспекцията и 139 години от възникването на финансово-икономическия контрол в България.