Шестнадесетото национално съвещание

05 Декември 2017

     От 29 ноември до 01 декември в гр. Велинград се проведе Шестнадесетото национално съвещание на служителите на АДФИ. В поздравителен адрес министърът на финансите Владислав Горанов поздрави служителите на Агенцията с постигнатите резултати и ефективната работа през отминаващата 2017 г., в съответствие с поставените приоритети от Министерството на финансите. Министър Горанов подчерта, че утвърждаването на 19-ти юни като професионален празник на финансовия инспектор е в знак на уважение към усилията и работата на всички, работещи в сферата на финансовия контрол.

     Директорът на АДФИ Георги Начев направи равносметка на дейността на АДФИ през последните месеци, очерта бъдещите тенденции и посоки за развитие и отчете напредъка в сътрудничеството и взаимодействието с други контролни органи и институции, като постави акцент и върху подобрената ефективност в работата на Агенцията.

     На съвещанието се представиха утвърдените от директора на АДФИ нови инструкции и правила, свързани с дейността на Агенцията, както и информация за проведени обучения на служителите през 2017 г. Като основни акценти бяха отбелязани проведените съвместни обучения с Прокуратурата на Република България, конкретни примери за добри практики при осъществяване на инспекционната дейност, както и отчета за дейността на АДФИ към края на третото тримесечие на 2017 година.