Агенцията за държавна финансова инспекция ще вземе участие в Юбилейна научна сесия, организирана от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

18 Октомври 2017

    На 20 и 21 октомври директорът на Агенция за държавна финансова инспекция Георги Начев ще вземе участие в научна сесия на тема „Професионална компетентност – гарант за обществено доверие към контрола“, организирана по повод 25-тата годишнина от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол“ към катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов.

    В Юбилейната научна сесия ще вземат участие ръководители и представители на Сметната палата, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, Агенцията за обществени поръчки, Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ към Министерството на финансите, Дирекция „Главен инспекторат“ към Министерски съвет и др.

    Основните цели на събитието са постигане на по-добро сътрудничество и координация по отношение развитието на професионалната компетентност на контролните институции, очертаване ролята на висшите училища, в който се подготвят бъдещите кадри в тази сфера и повишаване на общественото доверие към системите за контрол в Република България.