АДФИ дари компютърна техника

22 Декември 2017

    И през 2017 г. Агенцията за държавна финансова инспекция спази традицията да „вдъхва нов живот“ на компютърната техника, която вече не се използва.

     Възпитаниците на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Царев брод и на детска градина „Камбанка“ в с. Друмево, Община Шумен ще имат възможност да усвояват нови знания и да придобиват ИТ умения чрез предоставената компютърна техника.

     АДФИ ще продължи да подкрепя младите хора по пътя на личностното им и професионално развитие.