Заместник-директор на АДФИ

Фамилия: Белянова

Име: Албена

Презиме: Божидарова

 

Образование:

2017 г. – сертификат за завършен курс „Борба с корупцията“, Национално висше училище по администрация, гр.Париж, Франция

1995 г. - магистър по право от Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Професионална кариера:

 • от декември 2016 г. - заместник-директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

 • април 2011 г. - септември 2016 г. - „Български Енергиен Холдинг” ЕАД - директор дирекция „Правна и човешки ресурси”, ръководител отдел „Правен“, главен юрисконсулт

 • ноември 2015 г. - член на екипа на WANO в корпоративна партньорска проверка на „Енергоатом“, Украйна

 • август 2011 г. - кореспондент на правна кантора Philippe & Partners във връзка с изготвяното изследване на лицензионните процедури за изграждане на нови ядрени мощности в държавите от ЕС

 • декември 2006 г. - април 2011 г. - Агенция за ядрено регулиране - началник отдел “Правен”, главен юрисконсулт

 • юли 2008 г. - април 2011 г. - кореспондент за Република България на изданието на ОИСР/АЯЕ “Ядрено право”

 • февруари 2007 г. - април 2011 г. - наблюдател в редовните срещи на Комитета по ядрено право на Агенцията за ядрена енергетика, ОИСР

 • септември 2006 г. - декември 2006 г. - “Тръст контрол” ООД - юрисконсулт

 • ноември 2000 г. - септември 2006 г. - “Спортна София-2000” ЕАД - заместник-директор

 • май 1997 г. - ноември 2000 г. - Столична общинска агенция за приватизация -  главен юрисконсулт

 • май 1996 г. - май 1997 г. - Софийски окръжен съд - съдебен кандидат

       Владее руски и английски езици.