Главен секретар на АДФИ

Фамилия: Капанов

Име: Юлиан 

Презиме: Антониев

 

Образование: Магистър със специалност „Публична администрация" от Университета за национално и световно стопанство - гр.София

 

Специализация:

 • 1997 - 1999 г. - специализация по „Международно икономическо сътрудничество" в УНСС гр.София
 • февруари 2002 г. - обучение по „Оценка на трудовото изпълнение в държавните институции " в Министерство за международно развитие на Великобритания, Лондон
 • август 2003 г. - обучение по „Безопасни условия на труд" в Гърция

Професионална кариера:

 • Агенция за държавна финансова инспекция:
  • от юли 2011 г. - главен секретар на Агенцията за държавна финансова инспекция
 • Министерство на Регионалното развитие и благоустройство:
  • април 2011 - юли 2011 г. - директор на Дирекция "Административна"
 • Агенция за държавна финансова инспекция:
  • юли 2008 - април 2011 г. - главен експерт "Управление на човешките ресурси
  • юли 2006 - юли 2008 г. - началник на сектор "Управление на човешките ресурси
 • Агенция за държавен вътрешен финансов контрол:
  • февруари 2004 - юли 2006 г. - главен експерт в отдел "Управление на човешките ресурси"
 • Министерство на Регионалното развитие и благоустройство:
  • октомври 2001 - февруари 2004 г. - главен експерт в отдел "Управление на човешките ресурси"
 • ЕТ„ТОНИ - 98" гр.София:
  • декември 2000 - октомври 2001 г. - офис мениджър
 • Община "Илинден", гр.София:
  • ноември 1999 - януари 2000 г. - оперативен счетоводител