Главен секретар на АДФИ

Фамилия: Соколова

Име: Мими 

Презиме: Георгиева

 

Образование: Магистър със специалност „Икономика и управление на търговията" от Университета за национално и световно стопанство - гр.София

 

Професионална кариера:

  • от март 2005 г. – Агенция за държавна финансова инспекция, началник на отдел "Управление на човешките ресурси и административноправни дейности"
  • от януари 2001 до март 2005 г. – Национален статистически институт, главен експерт в отдел „Планиране, отчет и координации”, дирекция “Европейска интеграция и координация”
  • от септември 1983 г. до януари 2001 г. - Национален статистически институт, експерт в „Кабинет на Председателя на НСИ”, главен специалист в отдел „Секретариат”