АДФИ обявява конкурс за „главен експерт” 

както следва: една вакантна длъжност „главен експерт” в отдел "Информационно обслужване и комуникация" /ИОК/ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“ /ФСДУЧРИОК/ при Агенцията за държавна финансова инспекция.

 

 

АДФИ обявява конкурс за четири вакантни длъжности „старши финансов инспектор” 

както следва: три вакантни длъжности „старши финансов инспектор” в дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ – една във Втори отдел (с място на работа ИРМ – гр. Велико Търново), една в  Трети отдел (с място на работа ИРМ -  гр. Ямбол) и една в Трети отдел (с място на работа ИРМ -  гр. Търговище); една вакантна длъжност „старши финансов инспектор” в дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръки“ във Втори отдел (с място на работа ИРМ – гр. Смолян).

 

 

 

 Инициатива на Агенцията за държавна финансова инспекция за професионално развитие

     Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) предприема инициатива за повишаване на възможността за постигане на дългосрочните си цели да защитава по най-добрия начин публичните финансови интереси чрез подобряване на експертизата на административния си капацитет.

    АДФИ развива своята дейност в гр. София и на територията на цялата страна чрез изнесени работни места в областните градове.

    Приветстваме всички, които имат желание и амбиция да обвържат професионалния си път с дейността на агенцията, да споделят в кратко резюме информация за своето академично образование, професионален опит, постигнати успехи и мотиви за бъдещо кариерно развитие, свързани с дейността на АДФИ на: [email protected].

    Във връзка с инициативата агенцията си взаимодейства с представители на академичната общност, които подготвят бъдещите професионалисти в сферата на финансовия контрол.

 

Списък на движими вещи, частна държавна собственост (метални каси) с отпаднала необходимост за дейността на Агенция за държавна финансова инспекция

    Към списъка