[23.08.2018] Конкурс за една вакантна длъжност  „юрисконсулт” в отдел УЧРАПД на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“

 

[17.08.2018] Конкурс за една вакантна длъжност  „юрисконсулт” във Втори отдел на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ 

 

 

 Инициатива на Агенцията за държавна финансова инспекция за професионално развитие

     Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) предприема инициатива за повишаване на възможността за постигане на дългосрочните си цели да защитава по най-добрия начин публичните финансови интереси чрез подобряване на експертизата на административния си капацитет.

    АДФИ развива своята дейност в гр. София и на територията на цялата страна чрез изнесени работни места в областните градове.

    Приветстваме всички, които имат желание и амбиция да обвържат професионалния си път с дейността на агенцията, да споделят в кратко резюме информация за своето академично образование, професионален опит, постигнати успехи и мотиви за бъдещо кариерно развитие, свързани с дейността на АДФИ на: [email protected].

    Във връзка с инициативата агенцията си взаимодейства с представители на академичната общност, които подготвят бъдещите професионалисти в сферата на финансовия контрол.

 

Списък на движими вещи, частна държавна собственост (метални каси) с отпаднала необходимост за дейността на Агенция за държавна финансова инспекция

    Към списъка