[26.02.2018] Конкурс за длъжност „началник на отдел” на отдел „Информационно обслужване и комуникация“ в дирекция „Финансово - стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“ при Агенция за държавна финансова инспекция

 

[20.02.2018] Конкурс за длъжност „старши юрисконсулт” в Първи отдел на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“

 

[09.02.2018]  Конкурс за три вакантни  длъжности „финансов инспектор” в дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“  – една вакантна длъжност в Първи отдел (с място на работа гр. София), една вакантна длъжност  в Трети отдел (с място на работа ИРМ – гр. Бургас) и една вакантна длъжност  в Четвърти отдел (с място на работа ИРМ – гр. Видин) и за три  вакантни  длъжности „финансов инспектор” в дирекция  „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“  - две вакантни длъжности в Първи отдел (с място на работа гр. София) и една вакантна длъжност в Трети отдел (с място на работа ИРМ – гр. Бургас)

 

 

 Инициатива на Агенцията за държавна финансова инспекция за професионално развитие

     Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) предприема инициатива за повишаване на възможността за постигане на дългосрочните си цели да защитава по най-добрия начин публичните финансови интереси чрез подобряване на експертизата на административния си капацитет.

    АДФИ развива своята дейност в гр. София и на територията на цялата страна чрез изнесени работни места в областните градове.

    Приветстваме всички, които имат желание и амбиция да обвържат професионалния си път с дейността на агенцията, да споделят в кратко резюме информация за своето академично образование, професионален опит, постигнати успехи и мотиви за бъдещо кариерно развитие, свързани с дейността на АДФИ на: [email protected].

    Във връзка с инициативата агенцията си взаимодейства с представители на академичната общност, които подготвят бъдещите професионалисти в сферата на финансовия контрол.

 

Списък на движими вещи, частна държавна собственост (метални каси) с отпаднала необходимост за дейността на Агенция за държавна финансова инспекция

    Към списъка