АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ) ОБЯВЯВА

 

Конкурс за заемане на длъжност "Главен финансов инспектор" качен на 21.05.2019 г.

 

Конкурс за заемане на длъжност "Финансов инспектор" качен на 21.05.2019 г.

 

  Задание за избор на Изпълнител за изпълнение на строително монтажни работи  с предмет: „Ремонт на метално стълбище в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция“

 

Задание за избор на Служба по трудова медицина за обслужване на служителите в Агенция за държавна финансова инспекция

 

 

 

  

 Инициатива на Агенцията за държавна финансова инспекция за професионално развитие

     Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) предприема инициатива за повишаване на възможността за постигане на дългосрочните си цели да защитава по най-добрия начин публичните финансови интереси чрез подобряване на експертизата на административния си капацитет.

    АДФИ развива своята дейност в гр. София и на територията на цялата страна чрез изнесени работни места в областните градове.

    Приветстваме всички, които имат желание и амбиция да обвържат професионалния си път с дейността на агенцията, да споделят в кратко резюме информация за своето академично образование, професионален опит, постигнати успехи и мотиви за бъдещо кариерно развитие, свързани с дейността на АДФИ на: [email protected].

    Във връзка с инициативата агенцията си взаимодейства с представители на академичната общност, които подготвят бъдещите професионалисти в сферата на финансовия контрол.